Ελληνικά Ταχυδρομεία-Αττικη-Αργυρουπολη Σαραφη Στεφ.33

Σαραφη Στεφ. 33