Λεωφόρος Βασιλέως Σοφίας 15

Λεωφόρος Βασιλέως Σοφίας 15