Ψαροταβέρνες-Μοντέρνες Ψαροταβέρνες - ΠΙΠΕΡΙΑ

Τηλ.: 2106729114, 2106728438
Άγγ. Σικελιανού 8
Τηλ.: 2106729114, 2106728438