Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ

Τηλ.: 2106713997 - Δημητρίου Βασιλείου 16, Ν. Ψυχικό
Τηλ.: 2106713997 - Δημητρίου Βασιλείου 16, Ν. Ψυχικό