Εθνική Τράπεζα-Αττική-Αμπελόκηποι-ΑΤΜ

ΑΤΜ (εντός Νοσ.Ελπίς)
ΑΤΜ (εντός Νοσ.Ελπίς)