Θερινοί Κινηματογράφοι-Amore

210 6462519 Bar μέ τραπέζια
Πριγκηπονήσσων 10
210 6462519 Bar μέ τραπέζια