Γυμναστήρια-Γκύζη

Γυμναστήριο Αριστοτέλειο Α.Ο.Π.Α.
Αγ. Στυλιανου 21
Γυμναστήριο Αριστοτέλειο Α.Ο.Π.Α.