Χώροι Τέχνης-Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ)

Τηλ.: 2103211149 - Αγ. Ανδρέου 5, Πλάκα
Τηλ.: 2103211149 - Αγ. Ανδρέου 5, Πλάκα