Βιβλιοθήκες-Βιβλ.Βουλής Ελλήνων

210-5102605 (Πρώην Καπνεργοστάσιο) Περιστέρι
Λενορμαν 218
210-5102605 (Πρώην Καπνεργοστάσιο) Περιστέρι