Βιβλιοθήκες-Ε.Λ.Ι.Α.

210-3211149 (Ελληνικό Λογοτεχνικό & Ιστορικό Αρχείο)
Αγ. Ανδρεου 4
210-3211149 (Ελληνικό Λογοτεχνικό & Ιστορικό Αρχείο)