Θέατρα-ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Τηλ.: 2109315600 - Λεωφ. Συγγρού 143
Τηλ.: 2109315600 - Λεωφ. Συγγρού 143