Πολίτικη Κουζίνα-SINDBAD

Τηλ.: 2109222613 - Αμυνάνδρου 1, Κουκάκι
Τηλ.: 2109222613 - Αμυνάνδρου 1, Κουκάκι