Μουσεία-Σέρρες Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσάνων

Κωσταντινουπόλεως 62