ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γεωργία Τσώτα - Τράγκα

210 8048457
Πολυτεχνείου 10 Νέα Πεντέλη Αττικής