Ταβέρνες-Ταβέρνες για κρέας - ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ (Ο)

Τηλ.: 2108043342 - Μεταμορφώσεως κ. Κολοκοτρώνη 10, Άνω Βριλήσσια
Τηλ.: 2108043342 - Μεταμορφώσεως κ. Κολοκοτρώνη 10, Άνω Βριλήσσια