ΤΕΤΑ Γ. ΠΙΤΕΡΟΥ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Ειδικότητα: Παιδίατροι
Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθέριου 20