Καταστήματα Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων-Καραχρήστος Σωτήρης

2109701700- 2109751137 Φαξ: 2109761447 info@electronicsworld.gr
Ν. Νοταρά 53, Αγ. Δημήτριος
2109701700- 2109751137 Φαξ: 2109761447 info@electronicsworld.gr