Πολίτικη Κουζίνα-ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ

Τηλ.: 2109717988 - Στρ. Παπάγου 8 κ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 262, Αγ. Δημήτριος
Τηλ.: 2109717988 - Στρ. Παπάγου 8 κ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 262, Αγ. Δημήτριος