Μουσικές Ταβέρνες-Αγ. Δημήτριος - Αρχοντικό της πλ. Καλογήρων

210-9715578 - 9711050
Ηροδοτου 3
210-9715578 - 9711050