Μουσικές Ταβέρνες-Αττική-Κουκάκι Το κατώγι του Θιακού

Υπόγειο
Γενναίου Κολοκοτρώνη 58