Εκκλησίες-Αττική-Κορωπί Άγιος Βασίλειος και Ευαγγελισμος Θεοτόκου

Άγιος Βασίλειος και Ευαγγελισμος Θεοτόκου
Πλατεία Θεοχάρη και Αριστοτέλους
Άγιος Βασίλειος και Ευαγγελισμος Θεοτόκου