Σουβλάκια Αττική-Κορωπί Ο Θανάσης

2106624972
Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 176