Σουβλάκια Αττική-Κορωπί Ελληνικόν

2106627273
Λεωφόρος Βαιλέως Κωνσταντίνου 188