Πιάτσες Ταξί-Κοζάνη - Αισώπου (ΟΣΕ)

Πιάτσα ΤΑΞΙ, Tηλ.2461040500
Αισώπου
Πιάτσα ΤΑΞΙ, Tηλ.2461040500