ΚΕΠ Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών-Κοζάνη

Τηλ.:2461049838 E-Mail:d.kozanis@kep.gov.gr
Ελευθερίου Βενιζέλου 29
Τηλ.:2461049838 E-Mail:d.kozanis@kep.gov.gr