ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΚΑΤΑΝΑ ΚΟΖΑΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Κοζάνη - ΚΟΖΑΝΗ

24610 29222
Ι.Τράντα 17 με Ν.Χαλκία 15