Πιάτσες Ταξί-Κέρκυρα

Πιάτσα ΤΑΞΙ, τηλ. 26610 33811-2
Β. Δουσμάνη
Πιάτσα ΤΑΞΙ, τηλ. 26610 33811-2