Γυμναστήρια-Αλιμος 03

Γυμναστήριο Αλφιόφλορες
Βρεττακου Ν. 6
Γυμναστήριο Αλφιόφλορες