Γηπεδάκια-Mini Soccer Α.Ε.

210-9888891 - 4(5x5)
Αλιμου Λεωφορος 21
210-9888891 - 4(5x5)