Ταβέρνες-Ταβέρνες για κρέας - ΠΑΡΜΑΞΗΣ

Τηλ.: 2105612537 - Στρ. Σαράφη 75, Αιγάλεω
Τηλ.: 2105612537 - Στρ. Σαράφη 75, Αιγάλεω