Ρώσικη Κουζίνα-ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ

Τηλ.: 2109431871 - Λυκούργου 235, Καλλιθέα
Τηλ.: 2109431871 - Λυκούργου 235, Καλλιθέα