ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ

Αθήνα - ΚΗΦΙΣΙΑ

Ειδικότητα: Πλαστική χειρουργική
Αργυροπούλου 7, Κηφισιά 145 62