Πολίτικη Κουζίνα-PANDELI

Τηλ.: 2108080787 - Πεντέλης 3, Κηφισιά
Τηλ.: 2108080787 - Πεντέλης 3, Κηφισιά