Σουβλάκια Υπόλοιπης Ελλάδος-Κρήτη-Ηράκλειο Κοτο Νεον

2810314600
Λεωφόρος Μίνωος