Σχολές Ναυαγοσωστών-ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ

Ε.ο.κ. Λεωφορος 11