Σουβλάκια Αττική-Πειραιάς Ιωνιά

2104122840
Λεωφόρος Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 4