Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-APOLIS

Τηλ.: 2105060620, 2105060000 - Άλσος Αγίου Δημητρίου, Πετρούπολη
Τηλ.: 2105060620, 2105060000 - Άλσος Αγίου Δημητρίου, Πετρούπολη