Ιταλική Κουζίνα-Αττική-Πετρούπολη Goloso

2102691111
Λεωφόρος Πετρουπόλεως 70