Σουβλάκια Αττική-Νίκαια Ο Χέλμος

2104945484
Χρυσοστόμου Σμύρνης 29