Κινέζικο Φαγητό-GOLDEN PHOENIX

Τηλ.: 2108078640 - Τατοΐου 131, Ν. Κηφισιά
Τηλ.: 2108078640 - Τατοΐου 131, Ν. Κηφισιά