Σουβλάκια Αττική-Νέα Ερυθραία Το Αριστον

2108070300
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 10