Νυχτερινές Πίστες-Hot Clubs - ΕΜΠΑΤΗ NORTH

Τηλ.: 2108071468, 2108075598 - Κόμβος Βαρυμπόμπης, Κηφισιά
Τηλ.: 2108071468, 2108075598 - Κόμβος Βαρυμπόμπης, Κηφισιά