ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Σέρρες - ΗΡΑΚΛΕΙΑ

Ειδικότητα: Νευρολόγοι
2325022718
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 25