Μιχαλόπουλος Χ. Απόστολος, ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ - Ηράκλεια Σερρών

Σέρρες - ΗΡΑΚΛΕΙΑ

Ειδικότητα: Νεφρολόγοι
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28, ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ