ΤΖΙΟΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΊΔΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ , ΤΕΩΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΝΑ

Αιτωλοακαρνανία - ΑΓΡΙΝΙΟ

ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 10 , 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ