Φούντας Χρ. Νικόλαος-Σύγχρονο Καρδιολογικό Ιατρείο

Αιτωλοακαρνανία - ΑΓΡΙΝΙΟ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
Καζαντζή Γ. 4-6 και Ηλία Ηλιού