ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ

Αθήνα - ΑΙΓΑΛΕΩ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34 ΑΙΓΑΛΕΩ