Εκκλησίες-Αττική-Αιγάλεω Αγία Αικατερίνη

Αγία Αικατερίνη
Ορυζόμυλων 13
Αγία Αικατερίνη