ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΗΤΣΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Αθήνα - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4 & ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ