Ταβέρνες-Ταβέρνες για κρέας - ΓΕΝΟΒΕΦΑ

Τηλ.: 2102810674, 2102832717 - Δεξαμενής 23, Μεταμόρφωση
Τηλ.: 2102810674, 2102832717 - Δεξαμενής 23, Μεταμόρφωση